PROGRAM VJERNOSTI – Svi dobivaju Vitapur mekanu deku

Kupovinom Violeta omekšivača, deterdženata za rublje, suđe, staklosjaja, toaletnog papira, ubrusa ili salveta u vrijednosti od 30 KM na bilo kojem prodajom mjestu Tropic & mojMarket i Crvene jabuke osvajate Vitapur mekanu deku.

Program vjernosti traje od 01.04.2019. do 15.05.2019.

Obrazac za prijavu i pravila potražite na linku: http://violeta.com/program-vjernosti/vitapur

 

PRAVILA PROGRAMA LOJALNOSTI - Svi dobivaju Vitapur mekanu deku

Članak 1.
Organizator programa lojalnosti Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude.

Članak 2.
Program lojalnosti provodi se na svim prodajnim mjestima (prodavaonicama) TROPIC&mojMarket-a i
Crvene jabuke na području Bosne i Hercegovine od 01.04.2019. do 15.05.2019.

Članak 3.
Program lojalnosti provodi se u svrhu promocije proizvoda robne marke Violeta. U program lojalnosti
uključeni su sljedeći proizvodi: omekšivači, deterdženti za pranje rublja, deterdženti za pranje suđa,
sredstva za čišćenje stakla, toaletni papir, ubrusi, salvete, deterdženti za pranje podova.

Članak 4.
U programu lojalnosti mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Bosni i
Hercegovini.

Članak 5.
Za sudjelovanje u programu lojalnosti potrebno je na bilo kojem prodajnom mjestu
TROPIC&mojMarket-a i Crvene jabuke na području Bosne i Hercegovine kupiti navedene Violeta
proizvode u vrijednosti od minimalno 30 KM u naznačenom razdoblju.
Prijava za program lojalnosti se vrši putem aplikacije na www.teta.violeta.com. Slanjem slike jednog
računa ili više njih i osobnih podataka putem web aplikacije na stranici Teta Violeta osvajate Vitapur
mekanu deku.
Prihvaćaju se samo prijave koje su poslane između 01.04.2019. i 15.05.2019. godine.
Organizator Programa lojalnosti će svima koji su poslali ispravne račune i ispunili postavljeni uvjet
kupnje poslati Vitapur mekanu deku.
Ako potrošač priloži nepotpunu prijavu (na primjer: bez računa, računi sa drugih prodajnih mjesta,
ako nedostaje ime i prezime, bez navedenih kontakt podataka za slanje nagrade), takva će se
smatrati nevažećom te Organizator neće snositi nikakvu obvezu prema potrošaču.
Ako se provjerom utvrdi da na prijavljenom računu nije evidentirana kupovina navedenih Violeta
proizvoda u vrijednosti od minimalno 30 KM potrošač nema pravo na nagradu.
U obzir dolaze i sve prijave poslane putem e-maila na marketing@violeta.com ili putem pošte na
adresu Violeta d.o.o., Stjepana Radića 21, 88340 Grude, uz uvjet da su ispunjena prethodno
navedena pravila o kupnji, slanju ispravnog računa i osobnih podataka.

Članak 6.
Potrošač može osvojiti jednu ili više nagrada Vitapur mekanih deka ukoliko ostvari uvjet sudjelovanja
u programu lojalnosti i kupi odgovarajući broj Violeta proizvoda kako je navedeno iznad.

Članak 7.
Organizator programa lojalnosti će koristiti adresu i broj telefona u svrhu isporuke nagrade putem
svojih djelatnika na terenu koji će uručiti osvojenu nagradu. Organizator se obvezuje da će nagradu
isporučiti u roku od 45 radnih dana nakon završetka programa lojalnosti.
U slučaju da potrošač ne preuzme pošiljku Organizator nije dužan snositi trošak ponovnog slanja. Ako
potrošač u narednih 45 dana ne preuzme dodijeljenu nagradu, gubi pravo na istu.
U slučaju isteka svih zaliha program lojalnosti je završen te će kupci o tome biti obaviješteni putem
Internet stranice www.teta.violeta.com. Prijave primljene nakon završetka programa lojalnosti ne
ostvaruju pravo na nagradu.
Potrošač nema pravo tražiti zamjenu dodijeljene nagrade niti zamjenu nagrade za novac. Slanjem
nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora programa lojalnosti prema potrošaču.


Članak 8.
Sudjelovanjem u programu lojalnosti potrošači se slažu da njihove osobne podatke Organizator može
pohraniti i koristiti u svrhu informiranja o marketinškim aktivnostima vezanim uz robnu marku
Violeta i u svrhu predmetnog programa lojalnosti, kao što je objava popisa dodijeljenih nagrada.
Potrošač može u bilo kojem trenutku zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.


Članak 9.
Potrošač slanjem prijave, odnosno sudjelovanjem u programu lojalnosti, prihvaća Pravila programa
lojalnosti. Pravila će biti objavljena na Internet stranci www.teta.violeta.com.

Članak 10.
Organizator ne odgovara za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz korištenja nagrada iz ovog
programa lojalnosti.
Organizator zadržava pravo prekinuti program lojalnosti prije roka određenog ovim pravilima, kao i
mijenjati odredbe ovih pravila o čemu će potrošači biti obaviješteni putem Internet stranice
www.teta.violeta.com.


Članak 11.
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Sud u Širokom Brijegu.